Aanmeldingsformulier Yogasutra’s van Patanjali en Upanishads 2020-2021

 

Stichting Raja Yoga Amsterdam

Herengracht 109-A

1015 BE Amsterdam


Volledige naam:........................................................................................................................................

Geboortedatum:........................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................

Postcode/Plaats:........................................................................................................................................

Telefoon:....................................................................................................................................................

@-mail:......................................................................................................................................................

Beroep:.......................................................................................................................................................

Yoga-ervaring / Raja Yoga bij::........................................................................................


          Ik meld mij hierbij definitief aan voor de cursus ‘Yoga-sutra’s & Upanishads‘  

          vanaf  oktober 2020, onder voorbehoud van beschikbare plaats.

         Ik heb de eerste termijn lesgeld € 250,-- gestort op rekeningnummer NL46 INGB 0000215890 t.n.v.

          Stichting Raja Yoga             

          Amsterdam. Het bedrag wordt niet geretourneerd indien ik achteraf van deelname afzie.


  
  ik wil graag eerst een kennismakingsgesprek  en besluit daarna. 


Datum..................................................  Handtekening............................................................


Vragen of een kennismakingsafspraak maken? Inschrijfformulier  liever per e-mail? Stuur een berichtje aan yogapost@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOORWAARDEN IN- EN UITSCHRIJVING RAJA YOGA BEROEPSOPLEIDING

Voor de  eenjarige cursus Yogasutra’s van Patañjali / Upanishads betaal  je € 600,-- Het bedrag kan worden voldaan ineens of in onderstaande 3 termijnen:


Te voldoen vóór 01 september 2019: € 250,--

Te voldoen vóór 01 december 2019 € 200,--

Te voldoen vóór 01 maart 2020: € 150,--


In voorkomende, gemotiveerde gevallen kan va deze regeling afgeweken worden. De eerste termijn bedraagt echter altijd € 250,-- en gaat altijd in vanaf het begin van de cursus. Dus ook als je pas later kunt starten.


Betaling geschiedt per kas of door storting op rekeningnummer 215890 t.n.v. Stichting Raja Yoga Amsterdam.


UITSCHRIJVING

Aanmelding voor de cursus Yogasutra’s van Patañjali/Upanishads verplicht je niet tot het volgen en betalen van de hele jaarcursus. Indien je de lessen voortijdig wenst te beëindigen, dien je dit schriftelijk aan te geven en één betalingstermijn (zie boven) volgend op de termijn waarin je opzegt, in acht te nemen. Daarna word je uitgeschreven en zijn er geen nieuwe betalingsverplichtingen meer.

Eventueel teveel aan vooruitbetaalde lesgelden worden uiteraard geretourneerd.


Wijzigingen en tikfouten voorbehouden