Stichting Raja Yoga Amsterdam

Herengracht 109-A

1015 BE Amsterdam


Volledige naam:........................................................................................................................................

Geboortedatum:........................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................

Postcode/Plaats:........................................................................................................................................

Telefoon:....................................................................................................................................................

@-mail:......................................................................................................................................................

Beroep:.......................................................................................................................................................

Yoga-ervaring / Raja Yoga Basisopleiding bij::........................................................................................


Ik heb de Raja Yoga Basisopleiding gevolgd bij......................................................en wil  mij inschrijven voor de Raja Yoga Vervolg-Beroepsopleiding vanaf  september 2020 en besluit na een kennismakingsgesprek met mijn docent (indien van toepassing) definitief.
  Ik heb de Basisopleiding gevolgd meld mij hierbij definitief aan voor de Raja Yoga Vervolgopleiding en ben bekend met onderstaande  in- en uitschrijfvoorwaarden. Ik heb de eerste termijn lesgeld € 300,-- gestort op rekeningnummer NL46 INGB 0000215890 t.n.v. Stichting Raja Yoga Amsterdam. Het bedrag wordt niet geretourneerd indien ik achteraf van deelname afzie.


Datum..................................................  Handtekening............................................................


Vragen of een kennismakingsafspraak maken? Inschrijfformulier niet downloadbaar en liever per e-mail?

Stuur een berichtje aan yogapost@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOORWAARDEN IN- EN UITSCHRIJVING RAJA YOGA VERVOLGOPLEIDING 2019-2020


Per jaar betaal je voor de Raja Yoga vervolgopleiding € 950,-- Het bedrag kan worden voldaan ineens of in onderstaande 3 termijnen:


Te voldoen vóór 01 september 2020:     € 325,--

Te voldoen vóór 01 december 2020:      € 325,--

Te voldoen vóór 01 maart 2021:             € 300,--


In voorkomende, gemotiveerde gevallen kan va deze regeling afgeweken worden. De eerste termijn bedraagt echter altijd € 325,-- en gaat altijd in vanaf het begin van het cursusjaar. Dus ook als je pas later kunt starten.


Betaling geschiedt per kas of door storting op rekeningnummer 215890 t.n.v. Stichting Raja Yoga Amsterdam.


UITSCHRIJVING

Aanmelding voor de Raja Yoga Vervolgopleiding verplicht je niet tot het volgen en betalen van de hele cursus. Indien je de lessen voortijdig wenst te beëindigen, dien je dit schriftelijk aan te geven en één betalingstermijn (zie boven) volgend op de termijn waarin je opzegt, in acht te nemen. Daarna word je uitgeschreven en zijn er geen nieuwe betalingsverplichtingen meer.

Eventueel teveel aan vooruitbetaalde lesgelden worden uiteraard geretourneerd.


Wijzigingen en tikfouten voorbehouden.


N.B. (de ‘kleine lettertjes’):

1.Medische klachten dienen vóór de les doorgegeven te worden aan de docente.


2.De student(e) dient bij twijfel voorafgaand aan de yogales een arts te raadplegen en is zelf verantwoordelijk om de deelname aan de yogalessen te melden bij de behandelende arts, psycholoog, psychiater en/of therapeut en om relevante gegevens, ook uit de voorgeschiedenis, te melden bij de docente.


3.Deelname aan oefeningen of houdingen is nimmer verplicht. De student(e) is vrij deze over te slaan of af te breken, wanneer zij of hij dit zelf raadzaam acht. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de oefeningen ligt altijd bij de student(e).


4.De docente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, verlies en/of diefstal van eigendommen van cursisten en bezoekers van de yogales.