Aanmeldingsformulier Hatha Yoga

 

Stichting Raja Yoga Amsterdam

Herengracht 109-A

1015 BE Amsterdam


Volledige naam:........................................................................................................................................

Geboortedatum:........................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................

Postcode/Plaats:........................................................................................................................................

Telefoon:....................................................................................................................................................

@-mail:......................................................................................................................................................

Beroep:.......................................................................................................................................................

Yoga-ervaring / Raja Yoga Basisopleiding bij::........................................................................................


  Ik wil  in aansluiting op de Basisopleiding de Hatha Yogalessen volgen op de maandagavond van 18.00 u. - 19.15 u.. Ik betaal vóór aanvang van de lessencyclus € 150,-- voor 10 lessen.   Dit bedrag wordt niet geretourneerd indien ik mijnerzijds de lessen onverhoopt niet kan volgen.

De 10-lessencyclus wordt steeds stilzwijgend met 10 lessen verlengd.


  Ik wil eerst een proefles volgen op...............en betaal € 12,50 hiervoor vóór aanvang van de les.


Datum................. Handtekening.......................


Vragen of opmerkingen? Inschrijfformulier liever per e-mail?

Stuur een berichtje aan yogapost@gmail.comN.B. (de ‘kleine lettertjes’):

1.Medische klachten dienen vóór de les doorgegeven te worden aan de docente.


2.De student(e) dient bij twijfel voorafgaand aan de yogales een arts te raadplegen en is zelf verantwoordelijk om de deelname aan de yogalessen te melden bij de behandelende arts, psycholoog, psychiater en/of therapeut en om relevante gegevens, ook uit de voorgeschiedenis, te melden bij de docente.


3.Deelname aan oefeningen of houdingen is nimmer verplicht. De student(e) is vrij deze over te slaan of af te breken, wanneer zij of hij dit zelf raadzaam acht. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de oefeningen ligt altijd bij de student(e).


4.De docente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen, verlies en/of diefstal van eigendommen van cursisten en bezoekers van de yogales.